***หมายเหตุ : ขนส่งสินค้าโดยประมาณ 32 ตัน / เที่ยว***

          
     
üเครื่องยนต์ผ่านการตรวจสภาพตามกำหนด   
üมี พ.ร.บ. และประกันภัยชั้น 1     
üมีประกันด้านความเสียหายของสินค้า     
üความสะอาด 5 ส.     
üอุปกรณ์เสริมสำหรับการบรรทุก     
üถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ü บรรทุกสินค้าได้หลากหลายประเภท
ü เหล็ก บีม โครงสร้าง เหล็กเส้น คอยน์
ü ไม้ต่างๆ อิฐมวลเบา เสาเข็ม น้ำดื่ม 
ü พาเลท หรือ สินค้าอื่นๆ ตามตกลง
ü พร้อมประกันสินค้าครอบคลุมวงเงิน 1,000,000 บาท
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


              รถลากจูงและรถพ่วง Full Trailer

          
     
üเครื่องยนต์ผ่านการตรวจสภาพตามกำหนด
üมี พ.ร.บ. และประกันภัยชั้น 1
üมีประกันด้านความเสียหายของสินค้า    
üความสะอาด 5 ส.      
üอุปกรณ์เสริมสำหรับการบรรทุก     
üถูกต้องตามมาตรฐานสากล

          
     
üเครื่องยนต์ผ่านการตรวจสภาพตามกำหนด
üมีตู้ปรับอุณภูมิถึง -18 องศา 
üมี พ.ร.บ. และประกันภัยชั้น 1     
üมีประกันด้านความเสียหายของสินค้า     
üความสะอาด 5 ส.     
üอุปกรณ์เสริมสำหรับการบรรทุก     
üถูกต้องตามมาตรฐานสากล

      ระบบ GPS ติดตามรถ


การส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และรู้ว่ารถของบริษัทอยู่ที่ ณ ที่แห่งใด หากมีงานด่วนสามารถให้บริการลูกค้าได้ทันที

***หมายเหตุ : กรณีลูกค้าต้องการทราบตำแหน่งรถส่งสินค้าสามารถ login เข้าไปตรวจเช็คได้***
เว็บสำเร็จรูป
×