No Data
CALL CENTER ตลอด 24 ชั่่วโมง 091-229-0372, 091-229-0375, 091-229-0379

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


     บริษัท บิ๊กโฟร์ทรานสปอร์ต จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 75/1 ถ.เหนือวัง ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ดำเนินธุรกิจทางด้านขนส่ง  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการงานด้านการขนส่งทั่วทุกพื้นที่ ทุกภาคในราชอาณาจักรไทย และ อาเซียน

 

    บริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพของงานบริการ ในลูกค้าที่มีอยู่หลากหลายประเภท รวมทั้งประสบการณ์ด้านปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการขนส่ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ รถขนส่งที่หลากประเภท บุคลากรที่มีความชำนาญ ตามนโยบาย การบริการที่รวดเร็ว ซื่อสัตย์ ปลอดภัย ตรงเวลา และ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

 

นโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

1. ใส่ใจความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

2. คำนึงถึงเป้าหมายและนโยบายการบริหารของลูกค้า

3. บริการลูกค้าด้วยมิตรไมตรีเสมือนหนึ่งคือครอบครัวของเรา

4. มีศูนย์กลางสำหรับติดต่อประสานงานและการสั่งงาน 24 ชั่วโมง

5. พนักงานขับรถผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าทุกคน

6. บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมพนักงานขับรถจำนวน  1 ครั้ง / เดือน 

7. บริษัทฯ มีนโยบายจัดตั้งโครงการสหกรณ์สำหรับพนักงานขับรถ

8. กรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ สามารถจัดหารถทดแทนได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

9. บริษัทฯ มีนโยบายรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

10. รถที่ให้บริการพร้อมประกันภัยชั้น 1 ครอบคลุมผู้โดยสารทุกคน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในรถ 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ ดังนี้

1.รถทุกคันที่ให้บริการ ต้องมีการทำประกันภัยประเภทหนึ่ง และ พ.ร.บ. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.รถทุกคันที่ให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.พนักงานขับรถทุกคน ต้องถือใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทของรถที่ขับ

4.พนักงานทุกคน จะต้องไม่มีประวัติหรือต้องโทษอาชญากรรมร้ายแรง รวมทั้งต้องไม่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ให้โทษทุกชนิด

5.พนักงานทุกคนได้รับการคุ้มครอง เคารพสิทธิตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม           

6.บริษัทฯ จักปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

รูปแบบการให้บริการ

บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร ในราคาที่ยุติธรรมและเป็นกันเอง บริการด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีระบบบริหารการจัดการมาตรฐานสากล ทั้งในด้านของเทคโนโลยี บุคลากร และความรับผิดชอบต่ออาชีพ

 

รถในบริการของเรา

- รถเทรลเลอร์ กึ่งพ่วงพื้นเรียบ 40 ฟุต

- รถสิบล้อ พ่วง ดั้ม  คอก

- รถหกล้อ ตู้ทึบ 10 บาน รถหกล้อ เฮี้ยบ (เครน 3 ตัน)

- รถกระบะ หัวเดี่ยว ปรับอุณหภูมิ (-18 องศา)

 

มาตรฐานการบริการ

üรถทุกคันมีประกันสินค้า

üพนักงานขับรถต้องนำรถไปรอขึ้นสินค้าก่อนเวลานัดหมายทุกเที่ยว

üพนักงานขับรถผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอยภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม

üรถทุกคนติดตั้งระบบ GPS. ทำให้ลูกค้าสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้าได้ตลอดเวลา

üสามารถติดตามสินค้าผ่านทาง INTERNET แบบ REAL TIME หรือติดต่อพนักงานได้โดยตรง


      

CALL CENTER

ตลอด 24 ชั่วโมง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


หนังสือรับรองฯ

**คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพ
   โซล่าเซลล์   หลอด LED   โบโซ่   ไมโครไพล์   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   ชั้นวางสินค้า  
เว็บสำเร็จรูป
×